Kalender 2022

Julfest (inhiberad)

20 februari ärtsoppsdag

20 februari årsmöte kl 14.00

2 april temafest

15 april Långfredagsvandring kl 10

3 maj städtalko (Tjusterbyvägen + Munkbyborg)

10 juni Järnnattsvandring träff på Orras 

24 juni resning av midsommarstång vid stranden

 9 juli   Sommarutfärd till Birkala "Muinaismarkkinat"

     augusti loppmarknad?

27 augusti Forneldarnas natt

17 september jubileumsfest

16 oktober Fisklunch

6 januari 2023 julfest

 

 Närmare info på anslagstavlorna i byn.