Långfredagsvandring

Fisklunch

Fisklunch

Kalender 2023

6 januari Julfest  kl 16

19 februari ärtsoppsdag kl 11.30-13.30

19 februari årsmöte kl 14.00

7 april Långfredagsvandring kl 10

22 april vår/dansfest

9 maj städtalko (Tjusterbyvägen + Munkbyborg)

9 juni Järnnattsvandring

24 juni resning av midsommarstång vid stranden

29 juli Sommarutfärd till Sveaborg

     augusti loppmarknad?

26 augusti Forneldarnas natt

15 oktober Fisklunch

6 januari 2024 julfest

 

 Närmare info på anslagstavlorna i byn.